Concursuri

Concurs ”Topul celor Mai recomandați Doctori”

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este UP SANMED MEDIA S.R.L cu sediul in str. Melodiei nr.1 bloc Paltin 1, inregistrata sub nr J17/193/2013, avand C.U.I 31242101, cu numărul de telefon 0722512690,  reprezentata prin Dragos Ureche, numit în continuare Organizator.

Derularea Concursului se va face in Romania, pe pagina de Facebook si Instagram Repere Medicale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil pe pagina dedicata concursului.

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada Concursul se desfășoară până la data de 15 iunie 2021, ora 23:59.

Inscrierile in concurs se vor putea face incepand cu 15.05.2021 ora 19.30  pana pe 15.06.2021 ora 23.59 , completând formularul disponibil la https://www.reperemedicale.ro/recomandari-form/

Castigatorii vor fi desemnati in data de 16 iunie ora 16.00 dupa extragerea de pe site-ul ICONOSQUARE, prin mesaj privat către contul său de Instagram/Facebook și prin anunț public prin story pe pagina de Instagram si Facebook a publicației Repere Medicale.

III. CONDITII PENTRU PARTICIPANTI

Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament.

Datele furnizate de catre participanti vor fi considerate de catre Organizator reale, corecte si complete, raspunderea pentru acestea fiind in totalitate in sarcina participantilor, in caz contrar acestea vor fi invalidate si participantul va fi eliminat din concurs.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

 • ca are capacitatea de folosinta si exercitiu deplina in conformitate cu NCC;
 • ca are domiciliul stabil/rezidenta in Romania si varsta de 18 ani impliniti in momentul inscrierii.
 • ca are acordul celuilalt parinte, al tutorelui legal pentru participarea la concurs a minorului – in cazul in care participantii aleg sa implice un minor in acest concurs;
 • ca va participa la actiunile publicitare ale organizatorului de promovare a acestui proiect, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;

Prin inscrierea la acest concurs, participantii isi dau acordul expres, exclusiv, neconditionat si irevocabil ca numele, imaginea, materialele foto-video pe care le urca pe pagina concursului  sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator pentru organizarea acestui concurs fara nici un fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor.

Pentru identificare si intrarea in  posesia premiului, castigatorii  desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate valabil.

Nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului concursului, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/ sotie).

 1. MECANISMUL DE CONCURS

Participantii trebuie sa urmărească următorii pași pentru a putea fi admiși în cadrul concursului:

 1. Să intre pe adresa de web https://www.reperemedicale.ro/recomandari-form/ și să completeze formularul de recomandare
 2. Să se asigure că informațiile pe care le completează în formular sunt valide și doctorii recomandați există precum și clinicile /cabinetele /spitalele unde acestia activează.
 3. Să completeze cu interes partea de text ” Povestește-ne o experiență personală sau a unui prieten / membru al familiei **minim 50 de caractere” deoarece cele completate în grabă și care nu transmit un mesaj clar nu vor fi luate în considerare.

Dintre cei care se inscriu in concurs, se vor desemna  castigatorii astfel:

Prin tragere la sorți folosind site-ul iconosquare.

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

 1. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

Valoare totala premii 700 lei. Tableta Tableta Allview AX503 7′ 8GB 1GB RAM Wi-Fi 3G, black are valoarea nominală de 300 lei iar Cazarea la Pensiunea Carpatic din Predeal pentru 2 nopți/2 persoane are valoare nominală de 500 lei. Cazarea va fi valabilă pentru weekend-ul 25-27 iunie 2021. În cazul în care câștigătorul nu poate merge în zilele respective va putea lua legătura cu personalul pensiunii și stabili o altă perioadă conform unei noi înțelegeri fără a plăti diferență de preț. Perioada 1 nov 2021- 30 ianuarie 2022 nu este valabilă precum și zilele considerate sărbători legale.

Organizatorul va lua legătura cu câștigătorii pentru a stabili detaliile înmânării premiilor iar în termen de maxim 10 zile calendaristice câștigătorii vor intra în posesia premiilor. Dacă premiile nu vor fi revendicate în termen de 7 zile de la anunțarea câștigătorilor se va mai face o extragere pe iconosquare pentru a desemna un alt câștigător.

Premiul castigat  nu poate fi inlocuit cu alte premii si nu se poate converti in bani.

 1. TAXE

Organizatorul concursului, in speta UP SANMED MEDIA SRL , se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Organizatorului. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre castigator.

VII. PROTECTIA DATELOR  CU CARACTER PERSONAL

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectam si prelucram datele cu caracter personal pe care dumneavoastra („persoana vizata”), ni le comunicati la inscrierea si participarea in concurs.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt: nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, numar de telefon, adresa de e-mail, datele privind conturile de social media (Instagram, Facebook), imaginea, vocea, semnatura si alte informatii referitoare la preferintele dumneavoastra, aptitudinile dvs. talente, fapte, actiuni, informatii privind viata personala, profesionala sau familiala si altele dupa caz, acestea din urma fiind prelucrate doar daca sunt dezvaluite in mod voluntar sau rezulta din prestatia dvs. in cadrul concursului, dar si alte informatii comunicate in mod voluntar in contextul participarii la concurs. Suplimentar datelor enumerate, in cazul in care veti fi desemnat castigator al concursului, vor  fi prelucrate CNP-ul (in scopul retinerii si virarii impozitul aferent venitului obtinut de castigator din premiu, conform prevederilor Codului fiscal) si semnatura dvs. prin procesul verbal de desemnare a castigatorului si de predare a premiului, validarea castigatorului urmand a se face prin prezentarea  unui act de identitate, fara a se retine insa copii de pe acesta.

In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, Operatorul va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta.

In momentul la care veti furniza date cu caracter personal cu privire la un copil cu varsta sub 16 ani, veti avea obligatia sa detineti calitatea de titularul al raspunderii parintesti asupra copilului. In cazul parintilor care isi exercita in comun raspunderea asupra copilului, consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului trebuie acordat de catre ambii parinti. In astfel de cazuri, Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica ca titularul raspunderii parintesti a acordat sau a autorizat consimtamantul, tinand seama de tehnologiile disponibile.

Scopurile in care sunt prelucrate datele personale si temeiul juridic al prelucrarii.

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate si procesate pentru inscrierea si participarea in concurs si pentru acordarea premiilor intr-un mod corect si transparent.

De asemenea, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate in concurs si in baza interesului legitim pentru promovarea activitatii sale si a produselor si brand-ului acestuia,  in vederea/in cadrul/in legatura cu organizarea acestui concurs.

Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze profiluri ale dumneavoastra.

Destinatarii datelor.

Datele dumneavoastra sunt colectate in conformitate cu prezentul Regulament in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezentul regulament.

Organizatorul va pastra controlul asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal si se va asigura ca persoanele imputernicite folosesc masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, in conformitate cu legea aplicabila, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in state terte.

Durata stocarii.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezentul regulament, potrivit dispozitiilor legale in materie.

Drepturile persoanelor vizate.

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de acces si dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem; dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte; dreptul la stergerea datelor; dreptul la restrictionarea utilizarii de catre Societate a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care va permite sa primiti datele personale referitoare la dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care va permite sa va opuneti prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in conditiile si limitele stabilite de lege. Organizatorul va asigura exercitiul tuturor drepturilor dumneavoastra si de aceea, daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa redactia.reperemedicale@gmail.com sau o notificare scrisa la sediul Organizatorului.

Securitatea  datelor.

Va asiguram ca datele dvs. se prelucreaza cu respectarea legii, in conditii de securitate si confidentialitate. Am adoptat masurile necesare, atat intern, cat si in ce priveste colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale.

Organizator,

UP SANMED MEDIA SRL

DRAGOS URECHE